Gayrimenkul alıp satanlar dikkat. Aldığınız gayrimenkulü 5 yıl içinde elden çıkarıyorsanız, oluşan değer artışı için Gelir Vergisi ödemeniz gerekiyor. Hesaplamaya göre, 2009'da 300 bin liraya aldığı arsayı, 2010'da 400 bin liraya satan kişi, 10 bin 818 lira Gelir Vergisi verecek. Ödemeyenler, vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyor.
Son dönemlerin popüler yatırım araçlarından olan arsa ve gayrimenkul alan vatandaşların, satın aldıkları gayrimenkulü 5 yıl içinde elden çıkarmaları halinde, oluşan değer artış kazancı için Gelir Vergisi ödemesi gerekiyor. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan veya beyanı unutan birçok vatandaş, vergi cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Alış-satış bedeli arasındaki farkın 2010 yılı için 7 bin 700 lirası, vergiden istisna tutuluyor.

Değer artış kazancının 'safi miktarı', istisna sınırını aşıyorsa, satışın yapıldığı yılı takip eden yılın mart ayında yıllık beyannameyle beyan edilmesi ve hesaplanacak Gelir Vergisi tutarının mart ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksitle ödenmesi gerekiyor. Düzenlemeye göre, 2007'den önce alınan gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergilendirme için 4 yıllık süre dikkate alınıyor. 2007'den sonra alınanlarda ise süre 5 yıl olarak uygulanıyor. Buna göre, en fazla 5 yıldan uzun süre elde tutulan gayrimenkuller için Gelir Vergisi ödenmesi gerekmiyor. Ayrıca gayrimenkulün eşe veya çocuğa alınması, ödemenin de aile reisi tarafından yapılması halinde 'ivazsız' yani karşılıksız intikal söz konusu olduğundan, durum, Gelir Vergisi değil, Veraset ve İntikal Vergisi kapsamına giriyor. Gayrimenkul alım satım işinin devamlı yapılması halinde elde edilen gelir de değer artış kazancı olarak değil, 'ticari kazanç' olarak vergilendiriliyor.

Örneğin bir kişi 2009 yılı Ocak ayında 300 bin liraya bir arsa satın almış ve 2010 yılı Temmuz ayı içinde 400 bin liraya elden çıkarmış olsun. Arsanın elden çıkarılma esnasında komisyoncuya 5 bin lira komisyon bedeli ve 6 bin 600 lira da tapu işlemleri için ödeme